Предложения за водене

ПОДРОБНИ   ПЛАНИНАРСКИ ПРОГРАМИ ЗА БЪЛГАРИЯ И Ч У Ж Б И Н А, КОИТО ЩЕ ВОДЯ ЛИЧНО

2023

БЪЛГАРИЯ
"ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ"

 

1.ПО ПРЕКРАСНАТА ТРЪНСКА ЕКОПЪТЕКА 7   ЯНУАРИ /Събота/
2. ИЗКАЧВАНЕ ВРЪХ ГРОХОТЕН НАД СВОГЕ 8   ЯНУАРИ /Неделя/
3.ИЗКАЧВАНЕ НА ПАНОРАМНИЯ ВРЪХ КОЛОШ, ПЪРВЕНЕЦ НА ЕДНОИМЕННИЯ ДЯЛ НА КОНЯВСКА ПЛАНИНА + ПЪРВЕНЕЦА НА ЦЯЛАТА ПЛАНИНА – ВРЪХ ВИДЕН 14   ЯНУАРИ /Събота/
4.ПЪТЕШЕСТВИЕ ДО КОМАТИНСКИТЕ СКАЛИ ВЪВ ВЛАХИНА ПЛАНИНА 15   ЯНУАРИ /Неделя/
5.ПРАЗНИК НА ЦПШ МАЛЬОВИЦА С ПРЕХОДИ В РАЙОНА  21 и 22   ЯНУАРИ /Събота и Неделя/
6.ИЗКАЧВАНЕ ПЪРВЕНЕЦА НА СОФИЙСКА ПЛАНИНА – ВРЪХ ГОТЕН 28   ЯНУАРИ /Събота/
7.ОБГЛЕДЕН ЕДНОДНЕВЕН ПРЕХОД ИЗ ЛАКАТИШКА РИЛА 29   ЯНУАРИ /Неделя/
8.ЕКОПЪТЕКА „ПРОСЕЧЕН КАМИК“ + РАШОВ ДОЛ + РИТЛИТЕ + ЧЕРЕПИШКИ МАНАСТИР 4   ФЕВРУАРИ /Събота/
9.„ПОКОРЯВАНЕ“ ПЪРВЕНЕЦА НА ЧЕРНИ РИД И ЦЯЛА ИХТИМАНСКА СРЕДНА ГОРА – ВРЪХ ТРЪНА /1275м/ 5   ФЕВРУАРИ /Неделя/
10.ИЗКАЧВАНЕ ЛИЧНИЯ СРЕДНОГОРСКИ ВРЪХ ВЛЪК 11   ФЕВРУАРИ /Събота/
11.ИЗКАЧВАНЕ ПЪРВЕНЕЦА НА ДРАМСКИ БОЗДАГ В БЪЛГАРСКА ТЕРИТОРИЯ – ВРЪХ ЧИПЛАК БАИР 12   ФЕВРУАРИ /Неделя/
12.КЪМ РАЙЛОВО ГРАДИЩЕ И КРИВ КАМЪК В ЛЮЛИН ПЛАНИНА 18   ФЕВРУАРИ /Събота/
13.ИЗКАЧВАНЕ ПЪРВЕНЕЦА НА ЕРУЛСКА ПЛАНИНА – ГОЛЕМИ ВРЪХ /1481м/ + ПЪРВЕНЕЦА НА ЕЗДИМИРСКА ПЛАНИНА – също ГОЛЕМИ ВРЪХ /1219м/  19   ФЕВРУАРИ /Неделя/
14.ИЗКАЧВАНЕ ЛИЧНИЯ СТАРОПЛАНИНСКИ ВРЪХ ЗВЕЗДЕЦ /1655м/ 25   ФЕВРУАРИ  /Събота/
15.ХИЖА ТРЪСТЕНАЯ + ВЪРХОВЕТЕ ИЗДРИМЕЦ И ЯВОРЕЦ В ЗАПАДНА СТАРА ПЛАНИНА 26   ФЕВРУАРИ /Неделя/
16.ЧУДЕСНО РОДОПСКО ПЪТЕШЕСТВИЕ ПО: ВЪРХОВЕТЕ ВЕЛИИЦА И ВИДЕНИЦА, ЕКОПЪТЕКА СТРУИЛИЦА, СЕЛАТА АВРАМОВО, ОРЦЕВО, БОРИНО, ЧАЛА И ГРАД ДЕВИН 3 – 5   МАРТ /Петък – Неделя/
17.ИЗКАЧВАНЕ ПЪРВЕНЕЦА НА СРЕДНА ГОРА – ВРЪХ БОГДАН, КАКТО И ВЪРХОВЕТЕ ГОЛЯМ И МАЛЪК ПОП + ПОПАДИЯ, НАД КОПРИВЩИЦА 11 и 12   МАРТ /Събота и Неделя/
18.ХИЖА БЕНКОВСКИ + ВЪРХОВЕТЕ БРАТАНИШКИ УШИ, ТРЕСКАВЕЦ И ОСТРИЧ /ПОСЛЕДНИТЕ ДВА НАД ТЕТЕВЕН/ 18 и 19   МАРТ /Събота и Неделя/
19.ИЗКАЧВАНЕ ПЪРВЕНЦИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА ЧАСТ ОТ ОГРАЖДЕН – ВРЪХ БИЛСКА ЧУКА /1644м/ И ВРЪХ ГОЛАК /1639м/ + ВУЛКАНА КОЖУХ КРАЙ РУПИТЕ 25 и 26   МАРТ /Събота и Неделя/